Великобритания, отговорност пред международния наказателен съд от самото началоТвърди, че ръководител на президентски съветник Panelo Сальвадор, че никакво действие на Филипините на устава, създаден Международният наказателен съд (МНС)

Освен това, според Panelo, също не е публикувано в Официален вестник на сливането на Филипините на устава, така че нищо предполагаемите действия на закона

‘Доколкото ни е известно няма такъв закон, да се говори. Ние просто кажи им, че ‘ей, не сме заедно там с Ха за първи път, но ние не знаем от закона, че сте тук с нас, защото те не спазват нашите правила и Конституцията, изход Panelo