Какви са различните видове данъци и неговото значениетова е такса, събирана от държавата, за да се вдигнат фондовете за операцията в Ирак. това е въведен с цел намаляване на съкращения на задачите или бизнесПример за това е данък върху греха, който съществува във Филипините. - въведени за защита на интересите на местната икономика от чуждестранна конкуренция. Типичен пример за това е тарифата за внос на стоки от Филипините. - това е данък върху inibidwal или дома-стоки. Примери за това е данъчни облекчения, задържане на заплатите на работниците и служителите. - Това от своя страна данъчен ipinapata на стоки и услуги, bibibili курс на физически лица. за Пример може да служи ДДС това е вид данък се увеличава процент при увеличаване на приходите idibidwal. Пример за това е данък.