Населението На ФилипинитеНаселението се отнася до броя на живите същества в зоната Какво е комисията по народонаселению или им Комисията по народонаселению (им) е агенция на Филипинитекойто следи за изпълнението на политики и програми. свързани с народонаселением и развитие в живота на хората тук. във Филипините.