Обработкаapelá: в областта на правото, dulóg (решение на съда на допир, питам, или да се молят за дело) давай, давай, нещо, файл, шоу, шоу дю·lóg обслужване dulóg да избягаш, да се прибегне dulóg за обучение подходи към преподаването dulungan да се прибегне до dulungan прибегне до dulungan се яви пред контакт към кого да се обърнат за помощ, той беше заведено във върховния съд.

Това е проект (проект) законът, който е представен или е представен в Народното събрание за ратификация.

Това са така наречените сметка

Първата стъпка към ратифицирането на законопроекта се нарича първа. произношение: sub··пи с латински означава»под страх от наказание.»Значение в английски съд: писмено команда, за да се яви пред лицето на съда, или дава показания в hukuma