Анализ На Y-Хромозомата

ДНК Анализ на Y-хромозомата център на ДНК-диагностика го правят, за да разберете, ако двама или повече хора да имат биологични роднини от страна на баща си. Това е уникален в разглеждането на състезанието в отцовстве, че прави анализ на раса напразно баща гаплогруппы спускане ти опираешься само на вашата ДНК. Анализ на сравнение на Y-хромозомата може да се използва за проверка на семейните отношения, когато предполагаемият баща на мъж не е на разположение за анализ на бащинство и други ДНК-анализ на семейните отношения не трябва да се използва положението. Наследствен синът му Г хромозома от баща си, и хромозомите, че