Ан-РН на фондация, че leax нови пари. Истинска еволюция на държавата

В Leaxcoin е децентрализирана глобална валута, която е действала в рамките на технологии блокчейн Эфириума, лидер в развитието на smart договорът Основен акцент се поставя върху осигуряване на безопасност, за да се гарантира, че всяко държавно регулиране се наблюдава във всяка юрисдикция За постигането на тези цели, ние ще имат въздействие върху частния сектор и се стигне до филиала на Държавата, винаги търсят ефективен и бърз начин, за да се намали риска от измами. Това, което leax чантата ще се развива в мрежата на блокчейна Эфириума, са криптирани, за да се предотврати измама и кражба, доставка, получаване и изпълнение, купувам