Националната банка на Филипините

Националната банка на Филипините (на филипински: филипински Национална банка, съкратено НБП) пленарна Банка (универсална банка) със седалище във Филипините. Това предоставя набор от банкови и финансови услуги за корпоративни (корпоративни), Централния пазар, малкия бизнес (малки и средни предприятия) и потребителското pantingi, включително работник дела филипинци в чужбина (в чужбина филипинци), както и в националното правителство, държавни институции, национални правителства, местни органи (органи на местно самоуправление) и на корпоративните собственици на правителството на Филипините. Основната задача в pagbabangkong фирма за търговия обхваща вземането на обезпечение или депозити, кредити, търговия, финансови, на приспадане за отчитане на стоки, услуги, преводи — изпращане на