Magniniyog, протестираха EF автобус за възстановяване на фонд Коко Леви

Quezon City — връх в офиси филипински кокосови власт (ЗМА) в град quezon City анонимен magniniyog от различни провинции kalampagin ръководството на тези институции по отношение на обработката на фонд Коко Леви Направих група за рали по плана на ATP, че тя ще продължи милиарда песос фондове на доверителен фонд или на група от земеделски производители Искам малко magniniyog да си върне средствата, които в противен случай парични средства-това са различни социални придобивки